بچه های بامزه


بچه های بامزه

در محل تقاطع خطوط موازی، به دایره های سفید نگاه کنید:http://www.radsms.com/wp-content/gallery/khataye-did/05.jpg?2114485950

خطوط زیر کاملا با هم موازی هستند:

 

" پس از توجه کردن به پا های این دو نفر، متوجه خطای دید می شوید! "

+ دوشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۲سـاعت 13:27تـوسط مریم|

عکسی که 2 سال طول کشید تا گرفته شود
ادامـــه
+ چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۲سـاعت 10:36تـوسط مریم|

در صورتی که تاریخ تولد شمادر:
اول فروردین ماه باشد سیاه هستید

بین دوم فروردین تا 11 فروردین باشد ارغوانی هستید

بین 12 تا 21 فروردین باشد. شما سرمه ای است

بین 22 فروردین تا 31 فروردین باشد نقره ای هستید.

بین یكم اردیبهشت تا 10 اردیبهشت باشد سفید هستید.

بین 11 اردیبهشت تا 24 اردیبهشت باشد شما آبی هستید.

بین 25 اردیبهشت تا سوم خرداد باشد شما طلائی رنگ هستید.

بین 4 خرداد تا 13 خرداد باشد شما شیری رنگ هستید.

بین 14 خرداد تا 23 خرداد ماه باشد شما خاكستری هستید.

بین 24 خرداد تا دوم تیر ماه باشد شما رنگ خرمائی هستید.

سوم تیر ماه باشد رنگ شما خاكستری است.

بین 4 تیر ماه تا 13 تیر ماه باشد شما قرمز هستید.

بین 14 تیر ماه تا 23 تیر ماه باشد شما نارنجی هستید.

بین 24 تیر ماه تا سوم مرداد ماه باشد شما زرد هستید.

بین 4 مرداد ماه تا 13 مرداد باشد شما صورتی هستید.

بین 14 مرداد تا 22 مرداد باشد شما آبی هستید.

بین 23 مرداد تا یكم شهریور باشد شما سبز هستید.

بین 2 شهریور تا 11 شهریور باشد شما قهوه ای هستید.

بین 12 شهریور تا 21 شهریور باشد شما كبود رنگ هستید.

بین 22 شهریور تا 31 شهریور باشد شما لیموئی هستید.

متولدین یكم مهر ماه زیتونی هستند.

بین 2 مهر تا 11 مهر ماه ارغوانی هستید.

بین 12 مهر تا 21 مهر ماه شما رنگ سرمه ای دارید.

بین 22 مهر ماه تا یكم آبان ماه شما نقره ای هستید.

بین 2 آبان تا 20 آبانماه باشد شما سفید هستید.

بین 21 آبانماه تا 30 آبانماه باشد رنگ شما طلائی است.

بین یكم آذر ماه تا 10 آذر ماه باشد شما شیری رنگ هستید.

بین 11 آذر ماه تا 20 آذر ماه باشد شما خاكستری هستید.

بین 21 آذر تا 30 آذر باشد شما خرمائی رنگ هستید.

متولدین اول دیماه نیلی رنگ هستند.

بین دوم دی ماه تا 11 دی ماه باشد رنگ شما قرمز است.

بین 12 دی ماه تا21 دی ماه باشد شما نارنجی هستید.

بین 22 دی ماه تا 4 بهمن ماه باشد شما زرد هستید.

بین 5 بهمن تا 14 بهمن ماه باشد شما صورتی هستید.

بین 15 بهمن تا 19 بهمن ماه باشد شما آبی هستید.

بین 20 بهمن تا 29 بهمن ماه باشد شما سبز هستید.

بین 30 بهمن تا 9 اسفند ماه باشد شما قهوه ای هستید.

بین 10 اسفند تا 20 اسفند باشد شما كبودی رنگ هستید.

بین 21 اسفند تا 29 اسفند باشد لیمویی هستید.
برای جواب به ادامه مطلب بریدادامـــه
+ شنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۲سـاعت 17:24تـوسط مریم|

قشنگ حتما سر بزنید
ادامـــه
+ چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲سـاعت 23:20تـوسط مریم|699666999999666999999666996666666996666699999666669966666699 699669999999969999999966699666669966669966666996669966666699
699666999999999999999666669966699666699666666699669966666699
699666669999999999996666666996996666699666666699669966666699
699666666699999999666666666699966666669966666996666996666996
699666666666999966666666666699966666666699999666666669999666شماره هاي بالا را انتخاب كنيد

بعد ctrl+f رابزنيد.

بعد شماره 9 را بزنيد.

و در آخر ctrl+enter را بزنيد.


راستي سر كاري نيست . امتحان كنيد شگفت زده ميشيد.

+ چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲سـاعت 23:18تـوسط مریم|